Príručka BBCode

Používateľov profilový obrázok
admin
Site Admin
Príspevky: 126
Dátum registrácie: So Jan 28, 2023 1:14 am

Príručka BBCode

Príspevok od používateľa admin »

Čo je to BBCode (značky)?
BBCode je špeciálna implementácia HTML, ktorá umožňuje meniť vlastnosti jednotlivých prvkov príspevku a celkový vzhľad príspevku. O tom, či môžete používať BBCode pri písaní príspevkov rozhoduje administrátor portálu nastavením príslušných možností portálu. Ak je používanie BBCode povolené pre celý portál, môžete o jeho použití nakoniec rozhodnúť sami pri písaní každého príspevku. BBCode je veľmi podobný HTML, značky charakterizujúce vlastnosť písaného textu, nazývané tiež tagy, sú uzvreté v hranatých zátvorkách [ ] a ponúkajú tak väčšiu kontrolu nad vzhľadom príspevku. Od použitej témy portálu závisí, či je pre vkladanie tagov možné použiť jednoduché zástupné ikony alebo písať tagy ručne.
Používateľov profilový obrázok
admin
Site Admin
Príspevky: 126
Dátum registrácie: So Jan 28, 2023 1:14 am

Formátovanie textu

Príspevok od používateľa admin »

Ako vytvoriť tučný text, kurzívu a podčiarmnutý text?

Tučný text vytvoríte uzavretím časti textu do párového tagu

Kód: Vybrať všetko

[b][/b]
, zápis počas písania príspevku:

Kód: Vybrať všetko

[b]Ahoj[/b]
bude po odoslaní príspevku vyzerať takto: Ahoj

Pre podčiarknutý text použite

Kód: Vybrať všetko

[u][/u]
Príklad:

Kód: Vybrať všetko

[u]Dobré ráno[/u]
bude vyzerať takto: Dobré ráno

Pre kurzívu použite

Kód: Vybrať všetko

[i][/i]
Príklad:

Kód: Vybrať všetko

Toto je [i]neskutočné![/i]
bude vyzerať takto: Toto je neskutočné!
Používateľov profilový obrázok
admin
Site Admin
Príspevky: 126
Dátum registrácie: So Jan 28, 2023 1:14 am

Ako zmeniť veľkosť textu a jeho farbu?

Príspevok od používateľa admin »

Nasledujúce tagy môžu byť použité na zmenu veľkosti textu a jeho farby. Majte na pamäti, že výsledné zobrazenie je závislé na použitom prehliadači.
 • Zmenu farby textu dosiahnete uzavretím časti textu do párového tagu

  Kód: Vybrať všetko

  [color=][/color]

  Môžete použiť známe názvy farieb písaných ich anglickým názvom (napríklad red, blue, yellow, a pod.) alebo ich hexadecimálnu alternatívu... Príklad: #FFFFFF, #000000. Pre zobrazenie textu červenou farbou použite napríklad zápis:

  Kód: Vybrať všetko

  [color=red]Ahoj![/color]
  alebo

  Kód: Vybrať všetko

  [color=#FF0000]Ahoj![/color]
  Obidva spôsoby zápisu sa prejavia takto: Ahoj!
 • Zmenu veľkosti textu je možné dosiahnuť podobným spôsobom

  Kód: Vybrať všetko

  [size=][/size]
  Tento párový tag je závislý na použitej šablóne portálu. Odporúča sa použiť číselnú hodnotu, ktorá reprezentuje veľkosť textu v percentách, počiatočná hodnota je 20 (veľmi malé) až do 200 (veľmi veľké).
  Príklad:

  Kód: Vybrať všetko

  [size=30]MALÉ PÍSMO[/size]
  bude vyzerať takto MALÉ PÍSMO
  alebo:

  Kód: Vybrať všetko

  [size=200]VEĽKÉ![/size]
  bude VEĽKÉ!
Používateľov profilový obrázok
admin
Site Admin
Príspevky: 126
Dátum registrácie: So Jan 28, 2023 1:14 am

Môžem kombinovať formátovacie tagy?

Príspevok od používateľa admin »

Áno, je možné rôzne kombinovať formátovacie tagy.
Príklad:

Kód: Vybrať všetko

[size=200][color=red][b]POZRI![/b][/color][/size]
bude zobrazené ako POZRI!

Kvôli prehľadnosti však odporúčame vhodne voliť použitie jednotlivých formátovacích tagov, aby bol text prehľadný a čitateľný. Pamätajte na správne poradie v prípade použitia kombinácie tagov na rovnakú časť textu. Nasledujúci príklad zápisu je nesprávny a nemusí sa zobraziť správne:

Kód: Vybrať všetko

[b][u]TOTO JE ZLE ZAPÍSANÁ KOMBINÁCIA FORMÁTOVACÍCH TAGOV[/b][/u]
Používateľov profilový obrázok
admin
Site Admin
Príspevky: 126
Dátum registrácie: So Jan 28, 2023 1:14 am

Citácie a vloženie časti kódu alebo textu s pevnou šírkou

Príspevok od používateľa admin »

Použitie citovaného príspevku v odpovedi
Sú dve možnosti ako použiť citácie a to s odkazom na autora alebo bez odkazu na autora.
 • Citovaný text je vložený do párového tagu

  Kód: Vybrať všetko

  [quote=""][/quote]
  Pričom používateľské meno autora textu sa vkladá do úvodzoviek otváracieho tagu.
  Príklad zápisu:

  Kód: Vybrať všetko

  [quote="PepeLopez"]Bol som tam.[/quote]
  spôsobí, že pred citovaný text bude aicky vložené
  PepeLopez napísal:Bol som tam.
 • Druhý spôsob, je citácia, bez uvedenia autora. V tomto prípade vkladáme citovaný text do párového tagu

  Kód: Vybrať všetko

  [quote][/quote]
  Príklad:
  Bol som tam.
Používateľov profilový obrázok
admin
Site Admin
Príspevky: 126
Dátum registrácie: So Jan 28, 2023 1:14 am

Vytvorenie nezoradeného zoznamu

Príspevok od používateľa admin »

Vytvorenie nezoradeného zoznamu

BBCode podporuje dva typy zoznamov, jednoduchý (nezoradený) a zoradený. V zásade je ich tvorba rovnaká ako v jazyku HTML. Jednoduchý (nezoradený) zoznam položiek vypíše každú položku zoznamu na samostatnom riadku, jednu po druhej so symbolom plného krúžku na začiatku každej položky. Na vytvorenie takéhoto zoznamu použite párový tag

Kód: Vybrať všetko

 [list][/list]
A každú položku v ňom definujte použitím na samostatnom riadku.
Príklad zápisu:

Kód: Vybrať všetko

[list]
[*]Slnko
[*]Seno
[*]Jahody
[/list]
Takýto zápis sa po uverejnení príspevku prejaví nasledovne:
 • Slnko
 • Seno
 • Jahody
Taktiež môžete špecifikovať štýl bodky zoznamu použitím

Kód: Vybrať všetko

[list=disc][/list], [list=circle][/list] alebo [list=square][/list]
Používateľov profilový obrázok
admin
Site Admin
Príspevky: 126
Dátum registrácie: So Jan 28, 2023 1:14 am

Vytvorenie zoradeného zoznamu

Príspevok od používateľa admin »

Zoradený zoznam s očíslovaním jednotlivých položiek zoznamu vytvoríte použitím zápisu

Kód: Vybrať všetko

[list=1][/list]
Alebo zoznam s chronologickým zoradením položiek podľa písmen abecedy s použitím zápisu

Kód: Vybrať všetko

[list=a][/list]
Rovnako ako u jednoduchého zoznamu jednotlivé položky zoznamu sú definované na samostatnom riadku s použitím Príklad zápisu:

Kód: Vybrať všetko

[list=1]
[*]Nakúpiť
[*]Navariť
[*]Povysávať
[/list]
sa zobrazí nasledovne:
 1. Nakúpiť
 2. Navariť
 3. Povysávať

Kód: Vybrať všetko

[list=A]
[*]Prvá možná odpoveď
[*]Druhá možná odpoveď
[*]Tretia možná odpoveď
[/list]
vráti
 1. Prvá možná odpoveď
 2. Druhá možná odpoveď
 3. Tretia možná odpoveď

Kód: Vybrať všetko

[list=i]
[*]Prvá možná odpoveď
[*]Druhá možná odpoveď
[*]Tretia možná odpoveď
[/list]
vráti
 1. Prvá možná odpoveď
 2. Druhá možná odpoveď
 3. Tretia možná odpoveď

Kód: Vybrať všetko

[list=I]
[*]Prvá možná odpoveď
[*]Druhá možná odpoveď
[*]Tretia možná odpoveď
[/list]
vráti
 1. Prvá možná odpoveď
 2. Druhá možná odpoveď
 3. Tretia možná odpoveď
Používateľov profilový obrázok
admin
Site Admin
Príspevky: 126
Dátum registrácie: So Jan 28, 2023 1:14 am

Vytváranie odkazov

Príspevok od používateľa admin »

Odkazy na iné stránky
BBCode podporuje niekoľko spôsobov vytvárania odkazov na iné stránky.
 • Prvý príklad používa párový tag

  Kód: Vybrať všetko

   [url=][/url]
  Čokoľvek uvedené za symbolom = bude interpretované prehliadačom ako cieľová adresa, ktorú má prehliadač otvoriť. Príklad zápisu aktívneho odkazu na phpBB.com:

  Kód: Vybrať všetko

  [url=https://www.CestaSNP.eu]Navštívte stránky CestaSNP![/url]
  
  sa zobrazí nasledovne: Navštívte stránky CestaSNP! Tento odkaz otvorí vložený link buď v rovnakom, alebo novom okne, v závislosti od nastavení vášho prehliadača.
 • Ak chcete, aby bol odkaz zobrazený priamo v príspevku, stačí jednoduchý zápis:

  Kód: Vybrať všetko

  [url]https://www.CestaSNP.eu[/url]
  zobrazenie takéhoto zápisu bude nasledovné: https://www.CestaSNP.eu
 • Ďalej, BBCode ponúka tzv. Magic Links, toto spôsobí, že platný odkaz bude prehliadačom interpretovaný ako aktívny odkaz, bez toho, aby bol uvedený do párového tagu alebo počiatočnej predpony http://. Príklad zápisu:

  Kód: Vybrať všetko

  www.CestaSNP.eu
  sa zobrazí v príspevku nasledovne www.CestaSNP.eu
 • Obdobne to platí pre odosielanie emailov priamo z príspevku. Príklad zápisu:

  Kód: Vybrať všetko

  [email]info@cestasnp.eu[/email]
  sa v príspevku zobrazí nasledovne: info@cestasnp.eu alebo stačí pri písaní príspevku jednoducho napísať info@cestasnp.eu , bez toho, aby bolo potrebné uzatvárať adresu príjemcu do párového tagu.
Používateľov profilový obrázok
admin
Site Admin
Príspevky: 126
Dátum registrácie: So Jan 28, 2023 1:14 am

Zobrazovanie obrázkov

Príspevok od používateľa admin »

Pridanie obrázku do príspevku

Pri vkladaní obrázkov do príspevku by mal mať autor píspevku na pamäti konečný vzhľad svojho príspevku a preto sa neodporúča vkladanie neúmerného množstva obrázkov, ďalej je potrebné zabezpečiť, aby vkladaný obrázok bol priamo prístupný prostredníctvom URL adresy (odkazu). K zobrazeniu obrázku v príspevku postačí zapísať odkaz na obrázok do párového tagu

Kód: Vybrať všetko

[img][/img]
Príklad zápisu:

Kód: Vybrať všetko

[img]https://www.cestasnp.eu/wp-content/uploads/2023/01/cropped-cestasnp.png[/img]
Ako už bolo spomenuté tagy sa môžu kombinovať, v tomto prípade napríklad s tagom

Kód: Vybrať všetko

[url][/url]
ak teda chcete zobraziť obrázok s aktívnym odkazom, použite nasledovný zápis:

Kód: Vybrať všetko

[url=https://www.cestasnp.eu/][img]https://www.cestasnp.eu/wp-content/uploads/2023/01/cropped-cestasnp.png[/img][/url]
Výsledok bude vo vašom príspevku nasledovný:
Obrázok
Používateľov profilový obrázok
admin
Site Admin
Príspevky: 126
Dátum registrácie: So Jan 28, 2023 1:14 am

Vkladanie príloh

Príspevok od používateľa admin »

Prílohy je teraz možné pridávať do príspevku priemo pri jeho písaní použitím párového tagu

Kód: Vybrať všetko

[attachment=][/attachment]
Ak bol tento párový tag povolený administrátorom portálu a ak autor príspevku disponuje príslušným oprávnením k vkladaniu príloh.
Napísať odpoveď

Návrat na "INFORMACIE, PRIPOMIENKY, DOTAZY"